Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Zahájeno diskusní fórum Referendum za Moravu

V sobotu 14. 12. se v Kroměříži sešli členové strany Moravané s cílem prodiskutovat možnosti, které Moravanům, Slezanům i Čechům dává zákon o obecném referendu, jehož schválení je deklarováno v nové koaliční smlouvě ČSSD – ANO – KDU-ČSL. Cílem diskuze bylo především pojmenovat současnou pozici Moravy v rámci  fungování veřejné správy v ČR a projednat představy strany Moravané o budoucím postavení Moravy.

Ing. Pavel Dohnal, moderátor fóra, na úvod stručně seznámil přítomné s historií územně správního uspořádání na území současné ČR, reformou veřejné správy a jejím současným stavem. Přítomní pak diskutovali o vizích budoucího postavení Moravy v rámci ČR i v rámci Evropy, tematiku referenda jako prostředku ke snížení počtu krajů, obnovení moravské samosprávy a zrovnoprávnění občanů moravské národnosti v ČR. Na závěr přítomní definovali úlohu strany Moravané jako politického reprezentanta realizace těchto vizí.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

místopředseda strany Moravané

ohysek@moravane.eu