NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Moravané proti větrnému parku na hranici NP Podyjí

Strana Moravané zásadně nesouhlasí s výstavbou větrného parku v těsné blízkosti NP Podyjí/Thayatal. Výstavbou dojde k trvalému narušení rázu krajiny a znehodnocení jedinečné lokality Podyjí. Proto strana Moravané podporuje petici a další aktivity vedoucí k zastavení plánování výstavby tohoto větrného parku.

Jedná se o plánované vztyčení přibližně třiceti 150 metrů vysokých větrných elektráren, které mají vyrůst při moravsko-rakouské hranici v Podyjí. Tento tzv. Větrný park Sever chtějí vybudovat tři rakouské příhraniční obce Hardegg, Weitersfeld a Langau ve spolupráci s Rakouskými spolkovými lesy. Na moravské straně sousedí zasažená lokalita s regiony jižního Jemnicka a Vranovska, které je už dnes zařazeno mezi strukturálně postižená místa v rámci jižní Moravy a je ekonomicky závislé na turistickém ruchu, jehož podstatou jsou vyhlídky na krásnou přírodu a návštěva malebných historických památek. Elektrárny by zásadně změnily celkový ráz krajiny, což by vedlo ke snížení počtu návštěvníků regionu – například vranovský zámek by se s větrníky v pozadí již nehodil pro vzpomínkovou fotografii z dovolené. Ve svých ekonomických důsledcích (pokles cestovního ruchu, znehodnocení cen nemovitostí, snížení výnosů z podnikání, investic apod.) by vybudování větrného parku vedlo k dalšímu vylidňování jihozápadní Moravy; situace na rakouské straně by byla jistě obdobná. Je nesmyslné nenávratně si poškodit historickou krajinu jižní Moravy a severní části Dolních Rakous kvůli partikulárním ekonomickým zájmům.

Strana Moravané proto podporuje petici proti výstavbě větrného parku, kterou je možno podepsat na adrese http://www.petice24.com/zachrate_krasne_podyji_ped_obrovskymi_vtrniky

Ondřej Hýsek

1. místopředseda strany Moravané

moravane@moravane.eu