Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

48. zasedání Zemského sněmu strany Moravané

Datum:                         8. 3. 2014
Místo konání:              Kojetín, restaurace Morava
Čas jednání:                9:30-14:30 hod.
 
Návrh programu:
 
9:00       Prezence
9:30       Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení a průběhu jednání, sčitatele hlasů, schválení programu
9:45       Plnění usnesení 47. zasedání ZS
9:50       Informace z GA EFA v Santiago de Compostella v Galicii
10:15     Volby do Evropského parlamentu 2014
11:30     Projednání a schválení kandidátky
 
12:00     Přestávka na oběd
 
12:30     Projednání programu ZS 31.5.2014 – výsledky voleb, 20. výročí strany, památka Boleslava Bárty
12:45     Informace předsednictva
13:30     Diskuse
14:30     Usnesení a ukončení jednání