Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Benátčané v referendu odmítli nadvládu Říma

Nejjasnější Benátská republika patřila v dějinách vždy k těm nejprogresivnějším státům Evropy. Nejenže se jejím prostřednictvím zbytek Evropy seznamoval s Orientem, ale Benátčané prosluli i svou náboženskou tolerancí, karanténními opatřeními proti epidemiím či vůbec první sítí velvyslanectví v dějinách.

Proto je jen symbolické, že obyvatelé Benátska nyní ukázali zbytku Evropy, jak se vypořádat s ignorancí vládnoucí vrstvy vůči požadavkům občanů. V Itálii sice existuje instituce referenda, ale to je komplikováno spoustou překážek (nutných 500 tisíc signatářů petice a více než 50 % účast voličů) a i po dosažení těchto požadavků italská vláda s referendem často manipuluje, když může rozhodnout o datu konání referenda (s oblibou je vyhlašuje o prázdninách, aby přišlo co nejméně lidí). Stává se dokonce, že přestože občané v referendu odmítnou nějaký zákon, vládní koalice ho opětovně schválí v parlamentu s kosmetickými změnami. Italská vládnoucí vrstva tak dává najevo své pohrdání rozhodnutím občanů.

Proto se občanská iniciativa Plebiscito eu rozhodla zorganizovat občanské referendum bez těchto manipulací ze strany vlády. Hlasovalo se o tom, zda občané Benátska chtějí obnovení samostatné republiky. Hlasování se zúčastnilo 73 % oprávněných voličů a 89 % z nich se vyslovilo pro nezávislost. Jinými slovy jde o fantastický úspěch benátských regionalistů, spojenců strany Moravané, který nám dodává inspiraci i sílu do další činnosti.

Je příznačné, že Benátčané chtějí dopřát jednotlivým částem své země svébytný rozvoj, neboť podle referenda má být Benátsko federativní republikou. Benátští regionalisté tedy umožňují jednotlivým oblastem to, co římská vláda regionům Itálie nikdy nedovolila.

Ve světle tohoto obrovského úspěchu občanské aktivity a přímé demokracie vyniká prohnilost české vládnoucí vrstvy, která nedávno odmítla zákon o obecném referendu s tím, že občané by neměli sami rozhodovat o těch nejdůležitějších otázkách. Po tom, co předvedla Nečasova vláda, tedy i nová vládní koalice odhalila, co pro ni znamená občan. Jasně se ukázalo, že střídání vlád nic nemění na oligarchickém a centralistickém charakteru českého státu, který se tak nijak neliší od přístupu Říma.

Benátčané naopak v referendu rozhodli o mimořádně důležité otázce a odmítli nadvládu římského centra. Italská vláda nad Benátskem nyní existuje jednoznačně proti vůli tamního obyvatelstva a není tedy ničím jiným než okupační mocí.

Blahopřejeme našim přátelům v této krásné zemi a doufáme, že obnovená Benátská republika bude tak jako kdysi zónou prosperity, demokracie a pokroku.

PhDr. Marek Pavka, člen Zahraniční komise Politické strany Moravané