Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanovisko k návrhu na vznik tzv. dětských skupin

Strana Moravané považuje za skandální, že sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD) podpořila návrh zákona, který počítá se vznikem tzv. dětských skupin, tedy alternativních mateřských škol a jeslí bez potřebné vzdělávací úrovně. Místo aby vláda urychleně řešila nedostatek mateřských škol způsobený zcela nekoncepční sociální politikou polistopadových vlád, přejímá návrhy neoliberální pravice a rozvrací systém rodinné politiky, který v našich zemích patří tradičně k nejvyspělejším. Výroky paní ministryně "…díky tomu, že není možné umístit děti do zařízení, ztrácíme potenciál určité části vzdělaných žen. Matky vlastně za mateřství trestáme…" vypovídá o krátkozrakosti a hodnotové vyprázdněnosti jejího pohledu na celou problematiku.

Argumentace tím, že stát vyšší zaměstnaností matek ušetří, zohledňuje jen krátkodobé hrubé ekonomické faktory. Systém standardní rodičovské dovolené do tří let věku dítěte nás řadí mezi nejvyspělejší státy světa s ohledem na odborné poznatky v psychickém vývoji dítěte, které pro zdárný budoucí osobnostní vývoj potřebuje bezpečnou citovou vazbu k matce právě do tří let věku. Upozorňujeme na to, že předčasná separace zvyšuje riziko vzniku poruchy osobnosti v pozdějším věku a v sociálním měřítku jevů jako agresivita, násilí nebo kriminalita včetně korupce.

Jsme hrdí na to, že tvůrcem systému péče o matku a dítě, který se stal  ve vyspělém světě standardem, je Moravan – a, pro zajímavost, sociální demokrat – Julius Tandler. O to více udivuje, když nyní česká sociálnědemokratická politička fakticky prosazuje, aby dítě bylo předčasně separováno od bezpečného rodinného prostředí, navíc bez záruky dostatečné vzdělávací a osobnost rozvíjející úrovně, a hájí společně s dalšími stranami (ANO, TOP09 a ODS) především zájmy velkých firem. Moravané naopak považují za svou prioritu dlouhodobou podporu rodin s dětmi.