Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

49. zasedání Zemského sněmu strany Moravané

Datum:            sobota 5. dubna 2014, 9:00 - 9:30 prezence
Místo konání:  Olomouc, restaurace U jelena, Hodolanská 159/25                  
Čas jednání:   9:30 - 14:30 hod.
 
Návrh programu:
9:30 Zahájení, schválení programu
9:45 Plnění usnesení 48. zasedání ZS
9:50 Volby do Evropského parlamentu 2014
        - definitivní podoba kandidátky   
        - dosavadní předvolební prezentace strany v médiích - TV, tisk, internet
        - schválení částky v rozpočtu strany na volební kampaň a její určení na plánované předvolební aktivity:
                        - televizní a rozhlasové spoty
                        - letáky, balonky, trička
                        - volební stánek v Brně na České 13. - 22. 5. 2014
                        - Demonstrace za samosprávu Moravy 17. 5. 2014
                        - Oslava  20. výročí založení strany 17. 5. 2014
                        - Den za Moravu 16. 5. 2014 v Uh.Hradišti
        - organizační a personální zajištění stranou finančně podpořených akcí - volební stánek, Demonstrace za samosprávu Moravy, Oslava 20. výročí založení strany, Den za Moravu      
12:00 Přestávka na oběd
12:30 Seznámení z výroční zprávou strany za rok 2013
12:45 Stav členské základny a vydání nových členských průkazů
13:15 Informace o přípravě komunálních voleb
13.45 Diskuse
14.30 Závěr