Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané k legálnímu držení střelných zbraní

Sdružení LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní zjišťovalo stanoviska stran, které kandidují do Evropského parlamentu k legálnímu držení střelných zbraní.

Otázky položené sdružením Lex:
Otázka první:
Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?
Otázka druhá:
Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?
Otázka třetí:
Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Odpověď lídra kandidátky strany Moravané Ondřeje Hýska

Vážený pane Trávníčku,
na Vaše otázky tři odpovídám za stranu Moravané ano – ano – ne.
Odůvodnění: V současnosti je úprava zbrojního zákona dle našeho názoru dostatečná, občané mají právo držet zbraně za účelem sběratelství, sportu, lovu, ochrany majetku… Uchovávání a manipulace s náboji je poměrně přísně upravena, takže když je někdo držitelem ZP jen pro sběratelství, zbraň v podstatě náboje “nevidí”. Sport jen na střelnici, lov jen v revíru, doma nenabitá. Ochrana osob, majetku je možná až od 21 let. Jsme pro to, aby si to definovaly členské státy a Evropská komise s tím nic nedělala podle principů subsidiarity.

S pozdravem
Ondřej Hýsek, lídr kandidátky

Stanoviska ostatních stra a hnutí naleznete na:
http://www.gunlex.cz/volby-do-evropskeho-parlamentu-2014/