Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané PROTI zrušení vlakového spojení mezi Jeseníkem a Ostravou

Strana Moravané je znepokojena zprávami o chystaném zrušení vlakového spojení mezi Jeseníkem a Krnovem, což také znamená spojení na Ostravu. Už tak jsou obyvatelé Jesenicka v obtížné situaci, protože silniční tunel pod Červenohorským sedlem vláda vybudovat nehodlá. Zrušení osobní železniční dopravy mezi Jeseníkem a Krnovem by bylo další ranou pro obyvatele tohoto regionu.

Připomeňme jen, že stavba této železnice v letech 1886 až 1888 vedla k rozvoji textilního průmyslu, papírenství a lázeňství.

Před dvěma lety české ministerstvo dopravy zrušilo státní podporu pro tuto trať a tak provozní ztrátu Českých drah a pětimilionový roční poplatek polským železnicím za průjezd polským územím musejí platit kraje. Olomoucký a Moravskoslezský kraj zatím platily dohromady 25 milionů korun ročně, což nyní vzhledem k rozpočtovým komplikacím odmítají. Pro ministerstvo dopravy by tato částka znamenala 0,0005 % jeho ročních výdajů.

Polská strana sedmnáctikilometrový úsek na svém území neopravuje, což vzhledem k výši částky, kterou jí naše kraje platí, není tak překvapivé.

Domníváme se, že situace má vícero řešení a není nutné dopravu zastavovat.

Připomínáme, že obce na Jesenicku žádají, aby se dojednal pronájem přeshraničního úseku, který by umožnil investice do této trati. Předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík prohlásil, že zrušení dopravy na této trase by znamenalo „zhoršení dopravní dostupnosti Jesenicka a životních podmínek pro jeho obyvatele“. Stejný zájem o zachování dopravy deklarovaly i polské Glucholazy, přes které tato peážní trať vede. Glucholazy chtějí aby na území města přibyla jedna zastávka.

Druhou variantou je to, že by náklady spojené s touto tratí opět převzalo ministerstvo dopravy, pro které by to, jak je vidět výše, neznamenaly žádnou podstatnou zátěž.

Jinou možností by bylo vybudování železničního tunelu mezi Zlatými Horami a Jindřichovem, čímž by odpadla nutnost využívat polské území. Zdá se však, že tunely se u nás mohou kopat jen v hlavním městě. 

Dalším řešením by bylo to, kdyby Správa železniční dopravní cesty odkoupila polský úsek trati a provozovala ho sama. K tomuto existuje precedens, kterým je německá Jiholužická trať, jež vede necelý kilometr po území ČR, ačkoli ji v celé délce udržuje Deutsche Bahn.

Není divu, že nezájem českého státu o železniční dopravu mezi Jeseníkem a Krnovem vyvolal v regionu pobouření, a tak petici za zachování trati podepsalo už více než dvanáct set lidí. Pracovních příležitostí na Jesenicku mnoho není a je zde vůbec nejvyšší nárůst nezaměstnanosti v republice.

Celá záležitost podle našeho názoru přímo volá po silné, zemské samosprávě. Jen ta může – vzhledem k nezájmu státu a finanční slabosti krajů – železniční dopravu na této trase na delší dobu zachránit a přispět tak k rozvoji regionu, který český stát dlouhodobě zanedbává.

Moravané podporují petici obyvatel Jesenicka za zachování této trati. Jsme stejného názoru jako jeden z jejích signatářů, který prohlásil: „Nevím, jestli je správné chudým a odstrčeným brát, aby zbylo více na bohaté v centru." Doporučujeme všem, aby si přečetli i další komentáře pod touto peticí. Jsou tou nejvýmluvnější kritikou zdegenerovaného českého centralismu.
 
http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-vlakoveho-spojeni-mezi-jesenikem-a-krnovem.html