Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Představujeme kandidáta č. 20 Ondřeje Mlejnka


Ondřej Mlejnek se narodil 31. března 1982 v Brně, trvale žije v Ochozi u Brna, přechodně posledních pět let v Brně – Líšni.
 
O moravské hnutí se zajímal od svého dětství, v současné době je místopředsedou strany Moravané a také aktivním členem občanských sdružení Moravská národní obec a Moravská hranica. Do těchto organizací ho přivedl zoufalý stav jeho rodné země, Moravy, která přestala po protiprávním zrušení zemské samosprávy komunistickým režimem v roce 1949 politicky existovat.

Po absolvování gymnázia vystudoval O. Mlejnek Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obory historie a archeologie a v oboru archeologie získal v roce 2014 také doktorský titul. Kromě více zejména archeologických článků věnovaných starší době kamenné na Moravě je také autorem monografie Panská Lhota v raném novověku. V současné době pracuje jako výkonný redaktor odborného archeologického časopisu Interdisciplinaria archaeologica a na Slezské univerzitě v Opavě vyučuje kurzy věnované starší době kamenné. Aktivně hovoří anglicky a německy, pasivně ovládá také francouzštinu.

K dalším aktivitám O. Mlejnka patří zájem o svoji rodnou obec, Ochoz u Brna, kde působí jako šéfredaktor místního Ochozského zpravodaje. Kromě toho se zajímá také o moravský folklór a tradice, před dvěma lety například inicioval obnovu tradičních ochozských krojů, na kterou získal finanční prostředky z fondů Evropské unie.

V případě svého zvolení do Evropského parlamentu by se zasazoval zejména o vrácení Moravy na mapu Evropy, což je také hlavním bodem volebního programu strany Moravané. Je to něco, o co by se měli snažit všichni obyvatelé moravské země.