Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Také otázka víry odlišuje Moravany a Čechy

Nedávná analýza Českého statistického úřadu nazvaná „Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu“ potvrdila propastný rozdíl mezi Čechami a Moravou v náboženské otázce.
Obyvatelé české národnosti mají nejmenší podíl ze všech hlavních národností žijících v ČR, pouze 22,6 %, oproti zhruba dvojnásobnému podílu věřících národnosti moravské (39,9 %) a slezské (47,4 %); „ateistické“ Čechy jsou ve víře vysoce překonány  i dalšími národnostmi v ČR: německou (35,6 %), ukrajinskou (39,3 %), ruskou (40,1 %), slovenskou (40,2 %) i nejvíce věřící národností polskou (56,9 %).

Celorepublikově je nejvíce věřících v okrese Uherské Hradiště (45,9 %) a Hodonín (38,5 %), zatímco „nejateističtějšími“ okresy republiky jsou okresy Most a Rakovník, kde je věřících méně než 10 % (8,6 %, resp. 9,8 %).

Uvedené výsledky jsou ze sčítání lidu v letech 2011. Porovnáme-li je s výsledky  z předchozích sčítání v letech 2001 a 1991, je zřejmé, že i na Moravě a ve Slezsku je zřejmá tendence ke stále většímu ztrácení víry v Boha: i okresy s nejvíce věřícími obyvateli vykázaly dlouhodobý trend k postupnému snižování podílu věřících (ještě v r. 1991 měly okresy Uh. Hradiště 74,1 % a Hodonín – 68,2 %, v r. 2001 již jen 64,2 % a 57,6 %).

Z výsledků statistické analýzy je zjevné neblahé ovoce, které přineslo čtvrt století tuhé centralizace politického, kulturního a sociálního života celé republiky doprovázené čechizací, potlačováním moravské svébytnosti, tradic a kultury a neexistencí autonomních zákonů v oblastech, jež by podle zásady subsidiarity měly být spravovány na místní úrovni.

V zájmu zachování tradičních hodnot obyvatel žijících na Moravě a ve Slezsku usiluje strana Moravané o samosprávu Moravy a Slezska v rámci budoucího federativního uspořádání naší republiky. Vítáme proto prohlášení kardinála Duky, který ve svém rozhovoru pro deník Právo z 29. března 2014 uvedl, že již „v letech 1981 a 82 /pokládal za potřebné/, že ve svobodném Československu by měla vzniknout Spolková republika Československá složená ze spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a že to nebyla představa vzdálená Václavu Havlovi“.

Ing. Jiří Pelka, M.A., lingvistický administrátor Rady Evropské unie
kandidát Moravanů do Evropského parlamentu
Prohlášení autora k Evropským volbám:
V r. 1968 mi bylo 15 let a po 20 letech nesvobody, centralizace a čechoslovakismu totalitního státu se objevila naděje na svobodný život, decentralizace se stala běžným pojmem a kromě česko-slovenského vyrovnání se na pořad dne dostalo i vyrovnání česko-moravsko-slezské v rámci trojfederace. Všechny naděje však skončily 21. srpna 1968 vpádem tanků okupačních vojsk a federaci setrvačností dostali jen Slováci.
V listopadu 1989 pro mě bylo obrovským zklamáním, že zemské zřízení nejenže nebylo automaticky obnoveno, jak k tomu došlo například v bývalé NDR, ale postupně nabyly převahy početně silnější pročeské centralizující snahy, zejména po rozdělení republiky v r. 1993, a následně došlo k rozbití česko-moravsko-slezského prostoru na 14 „gottwaldovských“ krajů, téměř na vlas kopírující kraje nastolené komunisty 1.1.1949 po zrušení zemského zřízení.
Po návratu z ciziny v r. 1998 jsem několik měsíců pracoval na Moravě jako učitel na vyšší střední škole a na volné noze jako lingvista, a v r. 1989 jsem se za prací přestěhoval do Prahy a poté do Belgie, odkud dojíždím na Moravu.
Jsem ve straně Moravané, protože je mi jasné, že moravské srdce je třeba dokázat i skutky. Není možné stát opodál a nebránit čechizaci, centralizaci a diskriminaci Moravy a Slezska v rámci naší republiky. Je nutno bránit naše tradiční hodnoty a usilovat o samosprávu a autonomii Moravy a jak zní naše heslo do eurovoleb, „vrátit Moravu na mapu Evropy“!