Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Deset důvodů proč volit stranu Moravané


10 důvodů proč volit Moravany
  1. Moravané jsou tu od svého založení v roce 1994, nikdy se nepodíleli na politice polistopadových republikových ani krajských vlád, které nás dohnaly až do dnešní krize. Moravané navazují na moravského hnutí, které již od roku 1968 mělo koncepci zachování Československa přeměnou na spolkový stát západoevropského typu. Dlouhodobě negativní postoj pražského i bratislavského centra nakonec způsobil rozbití československé federace. Moravané přitom žádný stát dříve ani v současnosti rozdělit nechtějí. 
  2. Moravané chtějí státní i evropské zdroje chtějí nasměrovat zejména do nejchudších oblastí republiky – 5 nejchudších okresů ČR leží na Moravě a ve Slezsku, kdežto Praha je vysoko nad průměrem EU.
  3. Moravané dlouhodobě hájí zrušení 14 umělých byrokratických krajů odkázaných na peníze z Prahy, se kterými se lidé dosud nesžili, a chtějí počet regionálních celků snížit na 3-4 země (Čechy, Morava, Slezsko, Praha).
  4. Moravané podporují změnu České republiky na spolkový stát po vzoru Německa nebo Rakouska. S tím souvisí i ušetřené prostředky na úředníky. Zatímco v Německu připadá jeden úředník veřejné správy na 47 obyvatel, v České republice je to jen na 42 obyvatel a počet úředníků se stále zvyšuje.
  5. Moravané nemyslí jen na Moravu, ale podporují skutečnou decentralizaci celé České republiky i Evropské unie. Nesouhlasí s tím, aby se o zhruba 85% daních vybraných na území České republiky rozhodovalo v hlavním městě. V sousedním Německu mají přitom 54% z vybraných daní přímo k dispozici obce a zemské celky (regiony).
  6. Moravané podporují tradiční zemský patriotismus, který je protikladem globalizace i nebezpečného nacionalismu z 19. a 20. století. Ten jak známo způsobil mnoho lidských utrpení a dvě světové války.
  7. Moravané svůj zdravý zemský patriotismus spojují s důrazem na ochranu životního prostředí nejen moravských regionů a podporou lokální ekonomiky, tedy místních drobných a středních firem na úkor zbytečně drahého a přírodu zatěžujícího zbytečného dovozu mnohdy nekvalitního zboží ze vzdálených zemí.
  8. Moravané společně s dalšími představiteli historických zemí a nestátních národů Evropy spolupracují na nové a funkčnější koncepci „Evropy regionů“, která se bude moci mnohem lépe domluvit než staré národní státy, které spolu dlouhodobě soupeří.
  9. Moravané usilují o definitivní vyrovnání se s minulostí komunistického režimu, který v roce 1948 nespravedlivě zrušil moravskoslezskou samosprávu. Pro její obnovení se v roce 1990 jasně vyslovil federální i český parlament a statisíce občanů v petici. Sliby politiků z ostatních stran však tehdy nebyly dodrženy.  
  10. Moravané jsou politickou silou, která vyplývá z otevřenější moravské povahy a dokáže se v Evropě lépe domluvit a spolupracovat mnohem lépe, než převedli dosavadní čeští politici, kteří svým kverulantstvím a neschopností čestně čerpat schválené dotace naši republiku nejen izolovali, ale málem z evropského dění zcela vyloučili.