Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané ke kauze obce Nové Heřminovy

 
Prohlášení k záměru výstavby přehrady Nové Heřminovy
 
Politická strana Moravané podporuje vedení obce Nové Heřminovy k prověření a rozpracování návrhu vodohospodáře Václava Čermáka k protipovodňovým opatřením na řece Opavě.
 
Povodí Odry v současné době pracuje s variantou výstavby tzv. malé přehrady, která by měla svou výstavbou zlikvidovat cca polovinu obce Nové Heřminovy. Státní podnik Povodí Odry prosazuje variantu výstavby přehrady v předpokládané částce 6 - 8 miliard korun a to aniž by byly posouzeny jiné varianty možných protipovodňových opatření na řece Opavě. Václav Čermák předložil variantu protipovodňových opatření bez nutnosti výstavby přehrady, likvidace obce Nové Heřminovy a také o několik miliard levnější, než nyní Povodím Odry prosazovaná varianta. Má Povodí Odry opravdu zájem o ochranu obyvatel na toku řeky Opavy nebo jen v rukou politiků prosazuje drahou variantu, ze které budou mít profit pouze určití podnikatelé, vlastnící velké stavební firmy? Proč se státní vodohospodáři bojí přímé konfrontace s Čermákovým mýtem, když je to podle nich tak očividný nesmysl? Hrozí, že Čermák má pravdu a naopak nezbytnost přehrady je pouhý mýtus?
 
Politická strana Moravané podporuje prověření možných variant protipovodňových opatření a to v důkladném posouzení návrhu Václava Čermáka, za kterého se postavil i Výzkumný ústav vodního hospodářství v Bratislavě (bohužel v České republice musí státní instituce respektovat politická zadání a podle nich zpracovávat podporující studie). Do doby, než budou objektivně posouzeny možné varianty protipovodňových opatření, považují zástupci strany Moravané postoj Povodí Odry za mrhání veřejnými prostředky nás, občanů Moravy, celé České republiky a v případě dotačního financování i občanů Evropy.
 
Jako poslanci Evropského parlamentu bychom důsledně dohlíželi zda u projektů spolufinancovaných z Evropských fondů, i z národních zdrojů, jsou finanční prostředky vynakládány účelně a zda byly prověřeny všechny možné varianty řešení.
 
 
                                                                                  Tomáš Ingr, místopředseda strany
                                                                                  kandidát do Evropského parlamentu
Předsednictvo strany Moravané se v zájmu obce Heřminovy obrátilo dopisem na členy Vlády ČR:

 
Politická strana Moravané
Malinovského náměstí 3
602 00  Brno

 
                                                                                  Vláda České republiky
                                                                                  nábřeží Edvarda Beneše 4
                                                                                  118 01  Praha 1


 
Vážené členky vlády, Vážení členové vlády,
 
Politická strana Moravané podporuje vedení obce Nové Heřminovy k prověření a rozpracování návrhu vodohospodáře Václava Čermáka k protipovodňovým opatřením na řece Opavě. Povodí Odry v současné době pracuje s variantou výstavby tzv. malé přehrady, která by měla svou výstavbou zlikvidovat cca polovinu obce Nové Heřminovy. Státní podnik Povodí Odry prosazuje variantu výstavby přehrady v předpokládané částce 6 - 8 miliard korun a to aniž by byly posouzeny jiné varianty možných protipovodňových opatření na řece Opavě. Václav Čermák předložil variantu protipovodňových opatření bez nutnosti výstavby přehrady, bez likvidace obce Nové Heřminovy a také o několik miliard levnější, než nyní Povodím Odry prosazovaná varianta. Má Povodí Odry opravdu zájem o ochranu obyvatel na toku řeky Opavy nebo jen v rukou politiků prosazuje drahou variantu, ze které budou mít profit pouze určití podnikatelé, vlastnící velké stavební firmy? Proč se státní vodohospodáři bojí přímé konfrontace s Čermákovým mýtem, když je to podle nich tak očividný nesmysl? Hrozí, že Čermák má pravdu a naopak nezbytnost přehrady je pouhý mýtus?

Politická strana Moravané podporuje prověření možných variant protipovodňových opatření a to v důkladném posouzení návrhu Václava Čermáka, za kterého se postavil i Výzkumný ústav vodního hospodářství v Bratislavě. Do doby, než budou objektivně posouzeny možné varianty protipovodňových opatření, považují zástupci strany Moravané postoj Povodí Odry za mrhání veřejnými prostředky nás, občanů Moravy, celé České republiky a v případě dotačního financování i občanů Evropy.

Vyzýváme Vás, jako vládu deklarující šetrnější zacházení s veřejnými prostředky, abyste zadali vypracování posouzení návrhu řešení protipovodňových opatření na řece Odře. Samozřejmě víme, že studie se zpracovávají dle zadání s cílem závěry studií dovést k výsledku podle požadovaného záměru, jak by měla studie vyznít. Proto považujeme za nutnost zadat porovnání předložených variant nezávislé, nejlépe zahraniční, organizaci. Pokud již státní podnik Povodí Odry vydal za přípravu výstavby přehrady cca 0,5 miliardy korun, nemůže být žádným problémem nechat vypracovat nezávislou studii v řádech miliónů korun. Stále je možnost uspořit několik miliard korun, pokud se prokáže, že návrh vodohospodáře Václava Čermáka je reálným a zrealizovatelným návrhem.

Pokud má vláda ČR dostát své deklaraci o úsporách ve veřejných financích, nechť se k tomuto problému postaví čelem a nechá si zpracovat odborné, nezávislé posouzení protipovodňových opatření na řece Odře.

Věříme, že náš podnět vezmete s plnou vážností a budete se tímto tématem zabývat. Žádáme Vás o zaslání stanoviska vlády k této problematice.
 
 
 
 
                                                                                  Předsednictvo politické strany Moravané