Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravský den 31. května 2014 v Olomouci


Moravská národní obec pořádá v sobotu 31. května 2014 1. ročník Moravského dne v Olomouci, jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Moravanů. Vedle tradičního Dne za Moravu, pořádaného na podzim v Brně, chceme připome­nout, že Olomouc má v historii naší země své nezastupitelné místo. Vystoupí hosté: představitelé duchovního života Moravy, zástupci měst a obcí zapojených do inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“, Společnost pro Moravu a Slezsko, Royalisté — Moravské markrabství. Dále vystoupí: Marie Maňáková, dómská varhanice, Folk­lorní soubor Krajina, Hanácký národopisný soubor Cholinka a Královský řád Morav­ských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.

PROGRAM

09.50 | Zahájení | Václavské náměstí

● Přivítání moravskou lidovou písní před dómem svatého Václava (Folklorní soubor Krajina, Hanácký národopisný soubor Cholinka).
● Slavnostní zahájení (Stanislav Blažek, předseda oblastního sdružení MNO Haná).
● Představení programu (Ing. Michal Szymeczek, předseda místního sdružení MNO Olomoucko a moderátor Moravského dne).

10.20 | Pietní akt | Dóm svatého Václava | Uctění památky moravských biskupů, arcibiskupů a metropolitů

● Pojednání o významu olomouckých biskupů, arcibiskupů a metropolitů při utváření moravské zemské identity (Bc. Jaroslav Svozil, člen Historické sekce MNO).
● Uctění památky moravských biskupů, arcibiskupů a metropolitů položením květin ve žluto-červených moravských barvách na oltář v dómské kapli svatého Jana Křtitele (Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO, Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO).
● Hromadný zpěv písně „Bože, cos ráčil“ s varhanním doprovodem (Mgr. Marie Maňá­ková, M.A., dómská varhanice).
● Na pietní akt jsou pozváni představitelé duchovního života Moravy.

10.40 | Průvod městem | Václavské náměstí → Biskupské náměstí → náměstí Republiky → Uni­verzitní → Žerotínovo náměstí → Dolní náměstí → Horní náměstí

● Řazení průvodu (před dómem svatého Václava) na výzvu moderátora. V čele vlajko­noši (2x žluto-červená moravská vlajka a uprostřed modrá markraběcí standarta), dále bubenická sekce, transparent Moravské národní obce „Za Moravu!“, Folklorní soubor Krajina, Hanácký národopisný soubor Cholinka, Královský řád Morav­ských rytí­řů svatého Rostislava a Kolumbana a další vlajkonoši.
● Zastavení před chrámem svatého Michala a dominikánským klášterem, kde se schá­zel Moravský zemský sněm (Bc. Jaroslav Svozil, člen Historické sekce MNO).
● Ukončení průvodu u sloupu Nejsvětější Trojice (památka UNESCO).

11.30 | Moravské fórum | Horní náměstí | Vystoupení pozvaných hostů, ukázka moravské lidové kultury, burza moravik

● Představení Moravské národní obce (Bc. Aleš Zapletal, místopředseda místního sdružení MNO Olomoucko).
● Vystoupení pozvaných hostů (zástupci měst a obcí zapojených do inicia­tivy „Za vyvě­šování moravské vlajky“, PhDr. David Unger, předseda Společnosti pro Moravu a Slez­sko, zástupce Royalistů — Moravského markrabství a další).
● Ukázka moravské lidové kultury (Folklorní soubor Krajina, Hanácký národopisný sou­bor Cholinka).
● Burza moravik.
● Poděkování za účast v průvodu a pozvánka na odpolední vlastivědnou vycházku (Ing. Michal Szymeczek, předseda místního sdružení MNO Olomoucko a moderátor Morav­ského dne).

13.00 | Přestávka na oběd

14.30 | Vycházka po pamětihodnostech města

● Vlastivědná vycházka (Martin Višňa, člen MNO Olomoucko a průvodce). Podrobnosti budou upřesněny. Maximálně dvě hodiny, aby účastníci stihli vlaky domů: 17.07 směr Prostějov, Vyškov, Brno, Bruntál, Krnov; 17.08 směr Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré Město, Hodonín, Břeclav, Brno; 17.19 směr Zábřeh; 17.31 (os) směr Šumperk; 17.43 (EC) směr Hranice, Valašské Meziříčí, Vsetín.

Moravský den v Olomouci organizuje Moravská národní obec. Pořadatelstvím pověřeno oblastní sdružení MNO Haná.