Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Přednáška o moravském zemském prezidentovi


O Janu Černém, významném moravském politikovi bude přednášet  PhDr. Miloš Trapl, CSc, emeritní profesor katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autor desítek  monografií, studií a článků k historii První Československé republiky, jejího politického systému, politických stran (zvláště ČSL) a k dějinám Moravy. 

Přednáška bude spojena také s besedou s paní Hendrychovou z rodiště dr. Jana Černého z Uherského Ostrohu. V rámci diskuze se můžete se svými podněty také zapojit. 

Cílem aktivity nás všech bude vydání knihy o životě a práci dr. Jana Černého, zemského prezidenta Moravy a Slezska, osminásobného ministra vnitra a dvojnásobného předsedy vlády.
 
Přednáška se uskuteční v sobotu, 31. května 2014 od 17.00 hod. ve vinárně POD VRBÚ ( za autobusovou zastávkou ).

JUDr. Jan Černý (4. března 1874 Uherský Ostroh10. dubna 1959 tamtéž) byl československý politik a úředník. Zastával dvakrát funkci předsedy československé vlády (19201921 a 1926) a po čtyři období (mezi lety 1920 a 1938) působil jako ministr vnitra. Prakticky po celou dobu trání první a druhé republiky (v letech 1920–1939) byl také zemským prezidentem země Moravskoslezské (před rokem 1928 země Moravské).
 
 Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1899 nastoupil jako zaměstnanec hodonínského okresního hejtmanství. Od roku 1908 působil jako úředník na ministerstvu veřejných věcí ve Vídni.

V roce 1912 se stal přednostou moravského místodržitelství v Brně, kterým zůstal až do roku 1918. Při vzniku republiky se podílel na přebírání úřadu pod její správu.

V letech 19201928 působil jako prezident politické zemské správy na Moravě, poté až do roku 1939 působil ve funkci zemského prezidenta Země Moravskoslezské. Během svého působení ve vládních funkcích byl na těchto postech zastupován.

15. září 1920 se stal ministerským předsedou a ministrem vnitra úřednické vlády (první vláda Jana Černého). Na postu ministra vnitra zůstal i po sestavení nové vlády, kterou vedl Eduard Beneš. V následující 1. Švehlově vládě již ve funkci nepůsobil a vrátil se ke své úřednické práci na Moravě.

18. března 1926 se stal již podruhé ministerským předsedou a ministrem vnitra v další úřednické vládě (druhá vláda Jana Černého), ve funkci premiéra působil do 12. října, ministrem vnitra však zůstal až do roku 1929. Na vnitru působil i ve vládách agrárníků Františka Udržala a Jana Malypetra a v roce 1938 i v obou vládách generála Jana Syrového.

V březnu 1939, kdy došlo k německé okupaci a vytvoření protektorátu, byl na vlastní žádost penzionován a svůj život dožil v ústraní v Uherském Ostrohu, kde v roce 1959 zemřel. Pochován je v prostém hrobě s nápisem „Jan Černý, zemský prezident“ na městském hřbitově v Uherském Hradišti.

zdroj www.wikipwdie (kráceno)