Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Představujeme kandidáta č.10 Bohuslava Klímu


Doc. PhDr. Bohuslav František Klíma, CSc. (nar. 3. května 1950) je moravský archeolog a vysokoškolský pedagog. Působí na Katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se zejména raně středověkou archeologií. Jeho působení je spojeno především s významným výšinným velkomoravským Hradištěm sv. Hypolita ve Znojmě (známé také jako Znojmo – Hradiště).

Vystudoval filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy Universita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně. V letech 1972 – 1973 krátce působil v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, poté až do roku 1979 jako asistent a odborný asistent na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1979 se stal vědeckým a posléze samostatným vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně. Podílel se na archeologických výzkumech na velkomoravském hradišti v Mikulčicích a na archeologickém průzkumu rotundy sv. Kateřiny na znojemském hradě. Posledně zmiňovaný výzkum v letech 1990 – 1993 přímo vedl. Kromě toho začal od roku 1986 soustavně působit na archeologickém výzkumu významného velkomoravského výšinného Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Zde působí (pod hlavičkou Masarykovy univerzity) až do dnešní doby. Po reorganizaci pracovišť Akademie věd tuto instituci opustil a vrátil se znovu na katedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zde působil nejprve jako odborný asistent a od své habilitace v roce 1996 jako docent. V období 1996–2000 zastával funkci vedoucího katedry.

Během své vědecké činnosti se zabývá zejména velkomoravským kovářstvím. Doktorskou disertaci psal na téma Stavební kování velkomoravské architektury. Kandidátská disertace nesla název Kovářské řemeslo velkomoravských Mikulčic. Habilitaci získal za práci Znojemská rotunda ve světle nových výzkumů.
Jeho jméno je spjato především s archeologickým výzkumem na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Na této lokalitě působí od roku 1986 až do dneška. V roce 1996 oznámil objev velkomoravské kamenné církevní architektury na Hradišti (kostel a rotunda). Existence (event. stáří) obou těchto staveb však bývá zpochybňována. Od roku 2007 na Hradišti postupně odkrývá nově objevené velkomoravské pohřebiště.