Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Představujeme kandidáta č.5 Jiřího Pelku


V r. 1968 mi bylo 15 let a po 20 letech nesvobody, centralizace a čechoslovakismu totalitního státu se objevila naděje na svobodný život, decentralizace se stala běžným pojmem a kromě česko-slovenského vyrovnání se na pořad dne dostalo i vyrovnání česko-moravsko-slezské v rámci trojfederace. Všechny naděje však skončily 21. srpna 1968 vpádem tanků okupačních vojsk a federaci setrvačností dostali jen Slováci.

V listopadu 1989 pro mě bylo obrovským zklamáním, že zemské zřízení nejenže nebylo automaticky obnoveno, jak k tomu došlo například v bývalé NDR, ale postupně nabyly převahy početně silnější pročeské centralizující snahy, zejména po rozdělení republiky v r. 1993, a následně došlo k rozbití česko-moravsko-slezského prostoru na 14 „gottwaldovských“ krajů, téměř na vlas kopírující kraje nastolené komunisty 1.1.1949 po zrušení zemského zřízení.

Po návratu z ciziny v r. 1998 jsem několik měsíců pracoval na Moravě jako učitel na vyšší střední škole a na volné noze jako lingvista, a v r. 1989 jsem se za prací přestěhoval do Prahy a poté do Belgie, odkud dojíždím na Moravu.

Jsem ve straně Moravané, protože je mi jasné, že moravské srdce je třeba dokázat i skutky. Není možné stát opodál a nebránit čechizaci, centralizaci a diskriminaci Moravy a Slezska v rámci naší republiky. Je nutno bránit naše tradiční hodnoty a usilovat o samosprávu a autonomii Moravy a jak zní naše heslo do eurovoleb, „vrátit Moravu na mapu Evropy“!