Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Martin Pekáček: Proč jsem eurooptimista


V souvislosti s nezájmem voličů o volby do Evropského parlamentu se začíná mluvit o jisté krizi evropské integrace. Stalo se módou na EU a její orgány nadávat jako na cosi byrokratického, nepotřebného, na něco, co přináší jen problémy a komplikace a nesmyslná nařízení ( žárovky, banány….).

Dovolím si s tímto pohledem nesouhlasit. Zajisté z nesmyslných nařízení , co k nám z Bruselu přicházejí, nemám rovněž žádnou radost, ale za to jednak mohou jen lidé, které tam jednotlivé státy vyslaly, není to automatický důsledek existence EU, a jednak naše aplikování těchto směrnic v praxi je často horší než záměr autorů. Ani to rozkrádání evropských fondů u nás, v čemž jsme evropští přeborníci, není vinou EU, ale našich politiků a úředníků.

Co je ale nedůležitější, je dle mého názoru skutečnost, že již nemůže být nic horšího než ovládání Moravy ze strany českých politiků v Praze. Pražské vlády posledních 24 let soustavně rozkrádají, tunelují a zadlužují nejen Moravu, ale i vlastní Čechy, bohužel Morava na systém vlády ekonomicky doplácí nejvíce. Česká republika je státem korupce, klientelismu, malé vymahatelnosti práva a nekompetentního rozhodování. Proti všem pražským polistopadovým vládám je bruselský byrokrat dobrý a řádný hospodář. Tedy ne Brusel je náš nepřítel, ale přední politici tohoto státu sídlící v Praze ( včetně těch původem z Moravy) jsou úhlavním nepřítelem nejen Moravy a Moravanů. A proto tvrdím, že na Moravě nebude dobře, dokud se jí bude vládnout z Prahy. Za způsob spravování Moravy orgány České republiky by se bez nadsázky nemusela stydět žádná okupační správa, situace na Bruntálsku, Ostravsku, ale i jinde na Moravě je tristní a vede k postupné celkové devastaci a vylidňování území, a proto říkám, jedinou záchranou pro Moravu je postupná ztráta moci Prahy nad Moravou ve prospěch Bruselu. Co je nám platné, že Praha je 6. nejbohatší region EU, když Morava stagnuje a skomírá, pražský blahobyt je jednoznačně vykoupen moravskou chudobou.

Naposledy jsme se měli na Moravě lépe než v Čechách za Rakouska-Uherska, tedy za dob vlády nikoliv z Prahy, ale z Vídně. Od té doby se z Moravy jen bere, ale nic se ji nevrací, protože jen chudá země se snadno ovládá. Země silná a prosperující by se začala hlásit o svá práva. A v pražském područí se prosperity nikdy nedočkáme, proto volím raději Brusel, jako mnohem menší zlo a jedinou alternativu, která se nám nyní k současnému systému sama nabízí.