Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Zemský sněm strany Moravané v Kojetíně

Datum:                         21. 6. 2014
Místo konání:                Kojetín, restaurace Morava
Čas jednání:                  9:30-14:30 hod.
 
Program:
 
9:00       Prezence
9:30       Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení, sčitatele hlasů, schválení programu
9:45       Plnění usnesení 51. zasedání ZS  
10:00     Návrh rozpočtu strany na 2. pololetí 2014
10:30     Návrh termínů zasedání zemských sněmu a jednání předsednictva strany ve 2. pololetí
10:45     Komunální a senátní volby
              - informace OO o připravovaných kandidátkách v jednotlivých oblastech
              - informace o kandidátkách iniciovaných sympatizanty strany
              - informace o jednáních s kandidáty do senátních voleb
 
12:00     Přestávka na oběd
 
12:30     Návrhy na strategii strany v dalším období - pokračování z 50. zemského sněmu
13:30     Diskuse
14:30     Usnesení a ukončení jednání