Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanovisko Moravanů ke zvýšení minimální mzdy

Nízká platová hladina podle nás souvisí především s nerovnováhou v ekonomickém rozvoji České republiky mezi jednotlivými regiony. Jestliže v určitém regionu hrozí nezaměstnanost, mohou si podnikatelé dovolit vyplácet podprůměrné mzdy nebo provozovat švarcsystém. To se bohužel týká kromě Brna téměř celé Moravy a Slezska. Všechno jen zhoršuje odchod vzdělaných a mladých lidí za prací do velkých měst, zejména pražské aglomerace. Těch sedm set korun, o které chce vláda zvýšit minimální mzdu, s touto regionální asymetrií nic neudělá. Jinými slovy, výše minimální mzdy by podle nás měla být důsledkem národohospodářské politiky – a ta podle našeho názoru chybí.

Hospodářská strategie vlády by podle nás neměla spočívat v lavírování nad každou přidanou stokorunou, ale v systémových krocích. Ty musí být propojeny s odpovídající strukturou veřejné správy. Jestliže se politická moc nezdravě koncentruje v Praze, není divu, že tam dochází i ke koncentraci moci ekonomické. Pokud současný stav vládnoucí vrstvě vyhovuje, těžko můžeme u ní počítat s nějakou zásadní změnou.

Jak ukazují příklady Německa, Rakouska nebo Švýcarska, účinnou obranu regionů vůči centru umožňují silné okresy a samosprávné zemské celky. Struktura veřejné moci postavená na okresech v podobě okresů fungujících před r. 1960 a obnova zemského uspořádání, jak navrhují Moravané, může naše hospodářství výrazně stimulovat, a to ve všech částech republiky. Teprve potom lze účinně přikročit k systémovým národohospodářským opatřením.

K těm by mělo patřit např. založení zemských bank, které úspěšně fungují v Německu a které by i u nás měly podporovat podnikání v ohrožených regionech poskytováním zvýhodněných úvěrů.
Stejně tak jsme pro vznik center podpory živnostníků v okresních městech, které by živnostníkům zdarma poskytovaly rady například ohledně zdanění – podle Světové banky je Česká republika v žebříčku zemí podle jednoduchosti daní na 117. místě na světě.

Na úrovni EU by mělo dojít k nastavení celních tarifů podle dodržování sociálních, ekologických a zdravotních kritérií v zemi původu zboží, což by chránilo evropské – a tedy i naše – výrobce a jejich zaměstnance.

Stejně tak si myslíme, že by se mělo začít přemýšlet o zkrácení pracovní doby, protože výzkum OECD ukazuje, že deset evropských zemí, jejichž obyvatelé v průměru odpracují nejméně hodin, je zároveň deset zemí s nejvyšší produktivitou práce.

Nezapomeňme ani na daňové úniky. Firmy sídlící v daňových rájích by podle našeho názoru neměly mít šanci získat u nás veřejnou zakázku.

Výrazné úspory by podle nás způsobilo samotné zavedení zemského zřízení (75 miliard korun ročně), přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici (přes 100 miliard ročně) a transparentnost při veřejných zakázkách (odhadem přes 100 miliard ročně). Tyto úspory by pak umožnily snížení daní. Moravané prosazují například snížení daně z přidané hodnoty a spotřební daně z pohonných hmot. Tato snížení by zásadním způsobem přispěla ke snížení cen zboží a služeb a zjednodušila by podnikání. 

Zmíněná opatření, která jsou podle nás cestou k prosperitě, však česká vláda, bohužel, nechystá. Všechno, co připravuje, jsou jen kosmetické změny a zachování současného systému. Moravanům to v žádném případě nepostačuje. Myslíme si, že naši občané si zaslouží mnohem víc než je zvýšení minimální mzdy o 700 Kč za měsíc.