Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané k jednání o zákonu o státní službě


Strana Moravané nesouhlasí s dohodou vládní koalice s ODS a TOP 09 ohledně podoby zákona o státní službě, podle které narostou kompetence ministerstva vnitra a ministra financí o oblasti, jež měly být původně svěřeny Generálnímu ředitelství státní služby. Podle našeho názoru to může zabránit skutečnému odpolitizování státní správy.

Schválené opatření totiž pouze zakonzervuje vertikální a horizontální nerovnováhu politického systému České republiky, která vyplývá z jeho nepovedené ústavy. Vertikálně je příliš dominantní stát oproti vyšším územním samosprávným celkům, obcím a občanům, horizontálně je příliš dominantní Poslanecká sněmovna a vláda – a sněmovna je v realitě jen převodovou pákou vlády – oproti Senátu, prezidentovi a občanům. Nyní se tedy tato asymetrie ještě posílí a v jejím rámci se ještě zvýší moc dvou ministerstev.

Chystané změny podle nás prokazují, že centralistický stát sám sebe z vlastní vůle nikdy decentralizovat nebude. Kapři si rybník nevypustí. Pokud tedy chceme mít kvalitní veřejnou správu, je potřeba přistoupit ke krokům, které strana Moravané navrhuje už celá léta. Tedy radikálně změnit ústavní systém, oslabit příliš velkou roli Poslanecké sněmovny a vlády, přistoupit k obnově silných zemí a obcí, obnovit okresy v podobě před rokem 1960, oddělit státní správu a samosprávu a zavést do rozhodování na všech úrovních přímou demokracii. Jen takováto horizontální i vertikální decentralizace na všech úrovních může zprůhlednit rozhodování a přiblížit ho občanovi. Vládní návrh naopak jen posílí mocenské centrum, které tu vládne už celá desetiletí – s výsledky, které všichni vidíme.