Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Dočká se Klášter v Louce významnější obnovy ?


S nadšením jsem si nedávno přečetl v našem regionálním týdeníku Znojemsko prohlášení pana starosty ing. Vlastimila Gabrhela o rekonstrukci historické dominanty Znojma- kláštera v Louce.

Původní románská stavba prošla v průběhu několika staletí zásadními změnami, avšak jedinečnost tohoto objektu se již v dávné minulosti stala významným centrem duchovního i hospodářského života celé jihozápadní Moravy.

Cítím se především Moravanem a jsem hrdý na to, že mám kořeny právě zde. Pokaždé, když procházím rozsáhlým areálem louckého kláštera, uvědomuji si, že historie prosperující moravské říše začínala právě někde v těchto místech, kdy znojemský kníže Konrád II Ota, zakladatel kláštera v Louce, sjednotil již v roce 1179 dosavadní moravské úděly v jeden celek.

O to víc, jsem potěšen, že se podařila částečně vyřešit složitá situace s celkově rozsáhlou rekonstrukcí, kdy klášter pozvolna začal měnit svoji tvář díky postupným opravám. I když se zrekonstruovali klíčové části objektu, především pak vstup do areálu, přesto všechno se domnívám, že tato stavba bude vyžadovat ještě mnoho finančních prostředků, aby dosáhla určité dokonalosti. Právě tyto důvody mě inspirovaly k rozhodnutí, že pokud budu zvolen senátorem za znojemský kraj, budu usilovat o celkovou opravu kláštera, především pak za pomoci evropských fondů, protože se domnívám, že tato stavba je významnou historickou součástí nejen Moravy, ale současně i celé střední Evropy.

V tomto směru mohu být do jisté míry odvážný, když si dovolím tvrdit, že si loucký klášter dovedu představit jako zařízení univerzitního typu, jenž by mohl v budoucnu naplňovat podmínky pro zřízení Znojemské University. Rozsáhlé prostory kláštera by se tak mohly stát velmi atraktivním místem pro mladé lidi a současně by zde vznikl prostor pro vytvoření stovky pracovních míst, které na Znojemsku stále chybí.

Jsem připraven se v této věci maximálně zasadit o to, aby se do původně premonstrátského kláštera v Louce vrátil opět život. Získám-li potřebnou podporu spoluobčanů v nadcházejících senátních volbách, budu intenzivně a cíleně usilovat o navrácení významného statutu tomuto objektu.

Autor: www.petrmichekdosenatu.cz, 10. 9. 2014