Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané a Slezané jdou do voleb v Opavě


Jako nová volební strana jsme vyhodnotli programové prohlášení minulého vedení města a jeho plnění. Některá byla na dobré úrovni a to jak v plánu, tak i v jejich plnění. S ostatními jsme se neztotožnili v plánované náplni, či v jejich realizaci. Na městské úrovni řízení, jde podle nás hlavně o správu města a politika je jen nástrojem k dosažení vytčených cílů. My se chceme důrazně soustředit na správu města, jací při tom budeme politici vyhodnotí až historie.
 

Chceme navázat na některá prohlášení stávající Rady města pro minulé volební období.Ty nadále rozvíjet v jejích cílovém smyslu, ale hlavně je opravdu realizovat :

- revize majetku města.
Město vlastní jen náhledem do Katastru nemovitostí  250 budov a 6255 pozemků s č.parcelním  (údaj je mimo městských částí).Zařazení tohoto majetku do kategorií potřebnosti je základním požadavkem ekonoma města.
- koncepce a realizace prodeje majetku města.
Tento bod je pro nás důležitý z hlediska řízení rozpočtu města a to s ohledem i na další období.Rozhodování mezi prodejem a pronájmem majetku města má velký vliv pro příjmové i výdajové položky rozpočtu, ale také na další období činnosti města.
- spolupráce na dokončení silničního obchvatů města.
Této problematice se věnujeme v níže uvedeném odstavci „doprava“, který je samozřejmě rozšířen o náš program.
- průhlednost finančních transakcí a výběrových řízení.
Toto opatření by mělo být standardem v celé republice.Jeho plnění budeme podrobovat důrazné kontrole.
- podporovat sport, kulturu a další aktivity-především dětí a mládeže.
V rozpočtu na rok 2014 je podporován vrcholový sport - 77% z celkové podpory města na sport.Na sportovní aktivity mládeže jde jen mizivá část-ačkoli to město mělo v programovém prohlášení  a koncový požadovaný efekt je opačný.V kultuře je situace obdobná, když většina dotací města putuje do Slezského divadla, Městské knihovny a OKO - 95% z celkové podpory na kulturu.K této problematice připravíme veřejné diskuze a referenda s cílem ponechání  rozhodnutí na občanech města.   
- otevřít radnici lidem.
Zatím jde jen o gesto s nedostatky.Dostupné informace jsou povrchní, málokdy jsou v nich odkazy na upřesnění dané problematiky, informace přicházejí se značným zpožděním a pod.
- zlepšení sociálních služeb a životního prostředí ve městě
.V této oblasti je situace lepší, ale budeme ji nadále aktualizovat, s vědomím  její důležitosti.

další informace na www.moravaneaslezane.cz