Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Ondřej Hýsek: Co trápí Brno nejvíce a jak to řešit?

Aniž bychom si to příliš uvědomovali, tak pro Brno je nejzásadnější pokles jeho významu, který kontinuálně trvá už 65 let. Z jedinečného zemského hlavního města samosprávné Moravy, jímž bylo od 17. století po rok 1949, kdy mu byl tento status protiprávně odebrán, je pomocí podinvestování uměle přetvářeno do podoby tuctového statutárního a krajského města. Z hrdé moravské metropole evropského významu spravující si vlastní finance tak máme periferní město centralizované ČR, o jehož zásadních investicích rozhodují nevolení úředníci ve vzdáleném pražském centru, kteří nechápou, jak důležité je např. vybudování dálničního spojení na tradičního partnera Brna, město Vídeň. Dobře je to vidět na případu brněnského nádraží, kdy se stát nehodlá řídit rozhodnutím brněnských zastupitelů či rozhodnutím občanů v referendu a otevřeně prohlašuje, že to úředníci rozhodnou sami. Na tom je nejhorší, že se tomu Brňané už nediví, že si to nechají líbit; pak si moravský odrodilec a pražský primátor Hudeček může dovolit říkat, že rozvoj Brna nemá smysl, že se všechny naše daně mají investovat do rozvoje Prahy, což se i děje.
 
Řešením je vzepřít se, dát svojí volbou Brnu opět perspektivu znovu se stát prosperující moravskou metropolí, o jejíchž financích (a osudu) se nerozhoduje v Praze – vždyť Brňané si svoje město dokážou spravovat sami! Primátor i zastupitelé musí při každé vhodné příležitosti připomínat, že Brno je centrem několikamilionového makroregionu, že si zaslouží a potřebuje více skutečné samosprávy a vlastních financí, než v současnosti má. V konkrétní rovině se zasadím o rozvoj města prostřednictvím zvýšeného čerpání evropských dotací např. na velké vědecko-vzdělávací či dopravní projekty, budu prosazovat větší otevřenost samosprávy občanům. Proto volte kandidátku č. 6, vyberte Moravany pro Brno. Děkuji Vám.