Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

V Prostějově nově na prostejov.moravane.cz

      Pro naše město mohou být tyto volby zlomové. Již 16 let nám vládne velká koalice ODS a ČSSD, která vznikla na pozadí opoziční smlouvy z roku 1998. A byly to právě důsledky opoziční smlouvy, co z České republiky udělalo světovou korupční velmoc. S tím se ČR potýká dodnes. Politici z dvou kdysi největších stran, stojících na opačných pólech politického spektra, zkrátka i v Prostějově pochopili, že je pro ně vzájemně výhodnější a pohodlnější rozdělit si moc a vliv, než si jít po krku.  Touto spoluprací dokázali ve všech volbách eliminovat volební výpadek jedné či druhé strany a společně si vždy zajistili pohodlnou většinu v zastupitelstvu. Za 16 let úzké spolupráce v Prostějově v podstatě vytvořili nerozlučné bratrstvo, kde je jedno, kdo je ze které strany.  16 let nepřetržité vlády pomohlo  v našem městě vytvořit silně klientelistické prostředí s propojením politiků, úředníků, podnikatelů a regionálních médií. Občan, organizace či firma stojící mimo tyto vazby má v Prostějově velmi omezené možnost dosáhnout čehokoliv, co je v rozporu se zájmy mocných. A to musí skončit!
 
      Bez ohledu na současný stav na magistrátu města Prostějova a na názor, který na něj máme, je jednoznačné, že již ze samotného principu fungování demokracie vyplývá nutnost střídání různých stran ve vedení města, tak aby aktuální vedení pravidelně provádělo kontrolu svých předchůdců. V Prostějově na  provedení této kontroly čekáme již 16 let a to si naše město určitě nezaslouží.
 
      Moravané se proto zavazují svým voličům, že pokud na podzim zasednou do zastupitelských lavic, nevstoupí do koalice ani s ODS, ani s ČSSD, ani vládu těchto stran nebudou jinak podporovat.
 
      A proč jsou tedy tyto volby pro naše město zlomové? Je jisté, že vzhledem k celkovému rozkladu ODS se po těchto volbách již nepodaří udržet koalici ODS + ČSSD. Prostějov tedy čeká změna, a jak velká bude, záleží  jen na voličích. Část prostějovské ODS založila „nové“ hnutí „Pvéčko“ s cílem pokusit se udržet u moci a zabránit odlivu voličů úplně jinam. Samozřejmě že tím případná koalice ČSSD + ODS + Pvéčko svoje šance na zachování stávajících poměrů zvýšila, ale nic jistého nemá. Nejisté je i směřování hnutí ANO, za které kandidují jak lidé kritičtí k poměrům na radnici, tak lidé na radniční struktury zcela napojeni.  Ale ostatní strany, které nejsou nijak napojeny na stávající mocipány, jsou dostatečně silné, aby dokázaly Prostějovu přinést změnu. A možná tím jazýčkem na vahách budou Moravané. Pokud by se Moravané do zastupitelstva nedostali a naše hlasy propadly, budou šance na změnu poměrů v našem městě a současně na odhalení nepravostí minulého vedení mnohem menší. Myslete na to, až půjdete k volbám.