Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Zemský sněm strany a programová konference


Sobota 13.9.2014 Palác Morava, Malinovského náměstí 4, Brno, Morava

52. Zemský sněm strany Moravané
Program
08.30-09.00  Prezentace delegátů zemského sněmu a účastníků programové konference (platba organizačního příspěvku 100,-Kč)
09.00-09.10  Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení a průběhu jednání, sčitatele hlasů, schválení programu
09.10-09.20  Plnění usnesení 51 zasedání ZS
09.20-09.30  Informace o kandidátkách do komunálních voleb a Senátu Parlamentu ČR
09.30-09.40  Informace o výsledku hospodaření strany za období leden - srpen 2014 a finanční situace strany
09.40-09.50  Časový a obsahový plán zemských sněmu do sjezdu strany v dubnu 2015
09.50-09.55  Usnesení a závěr

09.55-10.00  Přestávka

Programově - ideová konference strany Moravané
Program
10:00-12:30  Dopolední blok (po každém příspěvku prostor 10 minut na dílčí diskuzi)
10:00-10:20  Příspěvek Pavla Dohnala, předsedy strany Moravané
10:30-10:50  Příspěvek Ondřeje Hýska, I. místopředsedy strany Moravané
11:00-11:20  Příspěvek Tomáše Ingra, místopředsedy strany Moravané
11:30-11:50  Příspěvek Martina Pekáčka, předsedy OO Haná strany Moravané
12:00-12:20  Příspěvek Marka Pavky, člena Zahraniční komise strany Moravané
12:30-13:30  Oběd (restaurace na ul. Divadelní)
13:30-17:00  Odpolední blok (po každém příspěvku prostor 10 minut na dílčí diskuzi)
13:30-13:50  Příspěvek Jiřího Pernesa, člena strany Moravané
14:00-14:20  Příspěvek Bohuslava Klímy, člena strany Moravané
14:30-14:50  Příspěvek Josefa Rostinského, profesora tokijské univerzity
15:00-15:20  Příspěvek Davida Ungera, předsedy Společnosti pro Moravu a Slezsko
15:30-15:50  Příspěvek Jaroslava Krábka, předsedy Moravské národní obce
16:00-17:00  Závěrečná diskuze