Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané Bouzov (OC) 1 zastupitelský mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Sdruž. nez. kand. Bouzovsko 3 957 41,38 15 9 563,00 41,37 7 X
2 Moravané 999 10,45 15 9 563,00 10,44 1 X
3 SNK Sdruž. pro otevř. spol. 2 376 24,85 15 9 563,00 24,84 4 X
4 Jaromír Odložil, NK 96 1,00 1 637,53 15,05 0 X
5 SNK Bouzovsko pro všechny 856 8,95 15 9 563,00 8,95 1 X
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 279 13,37 15 9 563,00 13,37 2 X