Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané Brno - Vinohrady 1 mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 TOP 09 6 217 7,89 21 78 763,00 7,89 1 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 947 10,09 21 78 763,00 10,08 2 X
3 Komunistická str.Čech a Moravy 5 681 7,21 21 78 763,00 7,21 1 X
4 Občanská demokratická strana 5 047 6,41 21 78 763,00 6,40 1 X
5 ANO 2011 12 897 16,37 21 78 763,00 16,37 4 X
6 Česká str.sociálně demokrat. 32 893 41,76 21 78 763,00 41,76 10 X
7 Zelení a Moravané Vinohrady 8 081 10,26 21 78 763,00 10,25 2 X