Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané Brno - Vinohrady 1 mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 TOP 09 6 217 7,89 21 78 763,00 7,89 1 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 947 10,09 21 78 763,00 10,08 2 X
3 Komunistická str.Čech a Moravy 5 681 7,21 21 78 763,00 7,21 1 X
4 Občanská demokratická strana 5 047 6,41 21 78 763,00 6,40 1 X
5 ANO 2011 12 897 16,37 21 78 763,00 16,37 4 X
6 Česká str.sociálně demokrat. 32 893 41,76 21 78 763,00 41,76 10 X
7 Zelení a Moravané Vinohrady 8 081 10,26 21 78 763,00 10,25 2 X