NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Moravané Domanín (HO) 1 zastupitelský mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 "Sdruž. nezáv. občanů Domanín" 974 21,67 9 4 494,00 21,67 2 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 881 19,60 9 4 494,00 19,60 2 X
3 Česká str.sociálně demokrat. 383 8,52 9 4 494,00 8,52 0 X
4 "Sdruž. nez. kan. pro Domanín" 1 767 39,32 9 4 494,00 39,31 4 X
5 Moravané 489 10,88 9 4 494,00 10,88 1 X