Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané Moravský Beroun (OC) 1 mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Hnutí sportovci za Mor. Beroun 1 395 10,18 15 13 704,00 10,17 1 X
2 Volba pro Moravský Beroun 1 466 10,70 15 13 704,00 10,69 2 X
3 Moravané 839 6,12 15 13 704,00 6,12 1 X
4 Úsvit přímé demokracie 527 3,85 15 13 704,00 3,84 0 -
5 Česká str.sociálně demokrat. 1 468 10,71 15 13 704,00 10,71 2 X
6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 887 21,07 15 13 704,00 21,06 3 X
7 Str.pro otevřenou společnost 1 644 12,00 15 13 704,00 11,99 2 X
8 Sdružení nestraníků 1 281 9,35 15 13 704,00 9,34 1 X
9 BEROUŇÁCI - Šance řídit město 2 197 16,03 15 13 704,00 16,03 3 X