Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané Nemojany (VY) 1 zastupitelský mandát

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 597 21,84 9 2 734,00 21,83 2 X
2 SDRUŽ. KAND. ZÁJM. ORGANIZACÍ 777 28,42 9 2 734,00 28,41 3 X
3 "Sdružení nestraníků" 862 31,53 9 2 734,00 31,52 3 X
4 Moravané 498 18,22 9 2 734,00 18,21 1 X