Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané Otnice (VY) 4 zastupitelské mandáty

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 081 17,21 11 6 281,00 17,21 2 X
2 Moravané 2 353 37,46 11 6 281,00 37,46 4 X
3 Komunistická str.Čech a Moravy 735 11,70 11 6 281,00 11,70 1 X
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 112 33,63 11 6 281,00 33,62 4 X