NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Moravané Otnice (VY) 4 zastupitelské mandáty

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 081 17,21 11 6 281,00 17,21 2 X
2 Moravané 2 353 37,46 11 6 281,00 37,46 4 X
3 Komunistická str.Čech a Moravy 735 11,70 11 6 281,00 11,70 1 X
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 112 33,63 11 6 281,00 33,62 4 X