Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané Račice - Pístovice (VY) 3 mandáty

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Mgr. Petr Valter, NK 120 1,90 1 422,00 28,43 0 X
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 657 26,18 15 6 330,00 26,17 4 X
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 406 22,21 15 6 330,00 22,21 3 X
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 036 32,16 15 6 330,00 32,16 5 X
5 Moravané 1 111 17,55 15 6 330,00 17,55 3 X