Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané Tovačov (OC) 2 zastupitelské mandáty

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Tovačov-město kultury a prosp. 1 450 9,75 15 14 878,00 9,74 1 X
2 Česká str.sociálně demokrat. 2 031 13,65 15 14 878,00 13,65 2 X
3 "Nezávislí pro Tovačov" 1 076 7,23 15 14 878,00 7,23 1 X
4 ANO 2011 1 901 12,78 15 14 878,00 12,77 2 X
5 Moravané 1 691 11,37 15 14 878,00 11,36 2 X
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 098 14,10 15 14 878,00 14,10 2 X
7 Šance pro Tovačov 3 156 21,21 15 14 878,00 21,21 4 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 475 9,91 15 14 878,00 9,91 1 X