Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané, změna pro Rožnov

Volte č. 5

Komunální volby 10. 10. – 11. 10. 2014

1. Místní referendum, přímá volba starostů, radních a jejich odvolatelnost
2. Úřad pro občany – ne občané pro úřad – stejné podmínky pro všechny
3. Nebudeme politikařit. Jen podporovat rozumné návrhy, které budou vyhovující většině občanů
4. Chceme město kontrolovat, zřízení transparentního účtu
5. Efektivní pomoc tělesně postiženým a starým lidem k důstojnému životu
6. Udržování čistoty a zeleně na území celého města
7. Budeme podporovat aktivní občanská sdružení a sportovní i kulturní aktivity