Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané, změna pro Rožnov

Volte č. 5

Komunální volby 10. 10. – 11. 10. 2014

1. Místní referendum, přímá volba starostů, radních a jejich odvolatelnost
2. Úřad pro občany – ne občané pro úřad – stejné podmínky pro všechny
3. Nebudeme politikařit. Jen podporovat rozumné návrhy, které budou vyhovující většině občanů
4. Chceme město kontrolovat, zřízení transparentního účtu
5. Efektivní pomoc tělesně postiženým a starým lidem k důstojnému životu
6. Udržování čistoty a zeleně na území celého města
7. Budeme podporovat aktivní občanská sdružení a sportovní i kulturní aktivity