NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Moravané, změna pro Rožnov

Volte č. 5

Komunální volby 10. 10. – 11. 10. 2014

1. Místní referendum, přímá volba starostů, radních a jejich odvolatelnost
2. Úřad pro občany – ne občané pro úřad – stejné podmínky pro všechny
3. Nebudeme politikařit. Jen podporovat rozumné návrhy, které budou vyhovující většině občanů
4. Chceme město kontrolovat, zřízení transparentního účtu
5. Efektivní pomoc tělesně postiženým a starým lidem k důstojnému životu
6. Udržování čistoty a zeleně na území celého města
7. Budeme podporovat aktivní občanská sdružení a sportovní i kulturní aktivity