Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Předvolební prohlášení lídra Moravanů v Dačicích


Vážení spoluobčané,

„Naší snahou bude v současných nelehkých podmínkách udržet postavení našeho města jako přirozeného centra jihozápadní Moravy s vazbou na zaměstnanost a vzdělávání“.  Už na první pohled těžký úkol! Jak tohoto cíle dosáhnout, obsahují jednotlivé body našeho volebního programu, který se do Vašich domácností již dostal  nebo se ještě v příštích dnech dostane. Celý jej tady však nemůžu představovat. Obsahuje podněty, jak už konečně zlepšit dopravu ve městě, zdravotní péči, financování volnočasových aktivit dětí, bezpečnost a udržování pořádku ve městě, dopravní obslužnost a také, jak zajistit spokojený a důstojný život našich seniorů.

Zlepšení dopravní dostupnosti je jednou z podmínek k udržení stávajících prosperujících velkých i malých firem, ale také k přilákání podnikatelských subjektů nových, které do našeho města přivedou nové obyvatele. V tomto směru hodně pokulháváme.

Dalším problémem je nedostatek stavebních míst. Ten bude pouze krátkodobě vyřešen zahájením prodeje parcel v lokalitě Za Školou.  Proto je pro rozvoj města a místních částí naprosto klíčová příprava dalších stavebních parcel. Tímto krokem je nutné zahájit příští volební období.

Zajistíme dostatek míst ve školkách a to již připravovanou rekonstrukcí školky Za Lávkami. Zasadíme se o optimální rozdělení žáků našich dvou základních škol zohledňující demografický vývoj jejich spádových oblastí. Podporovat budeme všechny školy, včetně těch, které město přímo nezřizuje, tedy střední školy a ZUŠ. Tyto školy posilují pozici Dačic jako přirozeného centra regionu.

V oblasti kultury budeme podporovat perfektně fungující knihovnu, muzeum a 3Dkino, rezervy vidíme ve fungování kulturního střediska. V příštím volebním období hodláme vyřešit problém s nedostatkem prostor v městské knihovně.

Na činnost sportovních oddílů je potřeba získávat peníze z grantů. Osobně se budu zasazovat o vytvoření příspěvkové sportovní organizace města, která bude mít podporu vyčleněného pracovníka městského úřadu. Maximálně podpoříme výstavbu, úpravu či dobudování sportovišť, která ve městě pro rozvoj některých sportovních disciplín chybí.

Jako dlouholetý pedagog a otec tří dětí bych z našich plánů a cílů podrobněji rozvedl (omezen prostorem) následující myšlenku, která se zaměřuje na to nejcennější, co v životě máme: na naše děti a vnoučata. V posledních letech sleduji narůstající finanční problémy všech organizací, které se v Dačicích věnují volnočasovým aktivitám dětí (sportovci, mažoretky, pěvecký sbor, …) Je obdivuhodné, že i přes tyto problémy se dětem věnují ve svém volném čase vedle starších trenérů a vedoucích i mladí s patřičnou kvalifikací.  Nedostatek peněz, který vede ke zvyšování finanční spoluúčasti rodičů, ovšem omezuje možnosti stále většího počtu dětí. Tady je nutné navýšení finančních příspěvků ze strany města pro všechny organizace, které se starají o volnočasové aktivity dětí.

A teď už je to na Vás, vážení spoluobčané.

Mgr. Milan Točík, www.moravanedacice.cz