Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

V sobotu 18.10.2014 se uskuteční Zemský sněm


53. Zemský sněm strany Moravané

Datum:                         18. 10. 2014
Místo konání:              Kojetín, restaurace Morava
Čas jednání:                9:30-14:30 hod.
 
Návrh programu:
 
9:00       Prezence
9:30       Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení  sčitatele hlasů, schválení programu
9:45       Plnění usnesení 52. zasedání ZS
9:50       Informace o výsledcích strany v komunálních volbách a následná diskuze
              Příspěvky, které z důvodu nemoci nemohli přednášející přednést na Programově ideové konferenci strany Moravané  v sobotu 13.9.2014 v Brně
10:30     Příspěvek Marka Pavky, hlavního tvůrce současného programu strany + diskuze
11:00     Příspěvek Tomáše Ingra, místopředsedy strany Moravané + diskuze
 
11:30     Přestávka na oběd
 
12:00     Zahájení diskuze o budoucím směřování strany s nejbližším cílem uspět  ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016
12:45     Zahájení názorové diskuze na úpravu stanov strany, které budou schvalovány sjezdem strany  v dubnu 2015
13:15     Zahájení názorové diskuze na úpravu programu strany, který bude schvalován sjezdem strany v dubnu 2015
14:00     Různé
14:30     Usnesení a ukončení jednání