NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

V sobotu 18.10.2014 se uskuteční Zemský sněm


53. Zemský sněm strany Moravané

Datum:                         18. 10. 2014
Místo konání:              Kojetín, restaurace Morava
Čas jednání:                9:30-14:30 hod.
 
Návrh programu:
 
9:00       Prezence
9:30       Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení  sčitatele hlasů, schválení programu
9:45       Plnění usnesení 52. zasedání ZS
9:50       Informace o výsledcích strany v komunálních volbách a následná diskuze
              Příspěvky, které z důvodu nemoci nemohli přednášející přednést na Programově ideové konferenci strany Moravané  v sobotu 13.9.2014 v Brně
10:30     Příspěvek Marka Pavky, hlavního tvůrce současného programu strany + diskuze
11:00     Příspěvek Tomáše Ingra, místopředsedy strany Moravané + diskuze
 
11:30     Přestávka na oběd
 
12:00     Zahájení diskuze o budoucím směřování strany s nejbližším cílem uspět  ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2016
12:45     Zahájení názorové diskuze na úpravu stanov strany, které budou schvalovány sjezdem strany  v dubnu 2015
13:15     Zahájení názorové diskuze na úpravu programu strany, který bude schvalován sjezdem strany v dubnu 2015
14:00     Různé
14:30     Usnesení a ukončení jednání