Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

František Kraus znovu zvolen starostou Tasova


Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Tasov, konaném dne 4. 11. 2014 byl zvolen starostou obce pan František Kraus a místostarostou obce pan Josef Uher.
Výsledky voleb v Tasově:
 
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Moravané 2 Uher Josef 46 Moravané BEZPP 186 16,21
1 Moravané 1 Kraus František 59 Moravané BEZPP 168 14,64
1 Moravané 6 Čagánek Lubomír 33 Moravané BEZPP 142 12,38
1 Moravané 3 Horinka Pavel 54 Moravané BEZPP 124 10,81
1 Moravané 4 Okénková Ludmila 67 Moravané BEZPP 132 11,50
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Kašpárek Petr 38 KDU-ČSL BEZPP 157 14,44
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Falešník Vlastimil 24 KDU-ČSL BEZPP 154 14,16
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Šrámek Roman 36 KDU-ČSL BEZPP 138 12,69
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Zelinka Pavel 50 KDU-ČSL BEZPP 132 12,14