Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Pavel Muric byl zvolen místostarostou Otnice

Dne 3.11.2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice.

 Členové zastupitelstva obce Otnice, kteří složili slib zastupitele
 1. Bc. Veronika Kolaříková
 2. Josef Nedoma
 3. Pavel Muric
 4. Ing. Marian Špunar
 5. Dana Sekaninová
 6. Dušan Matoušek
 7. Petr Havelka
 8. Pavel Prokop
 9. Pavel Mezuláník
 10. Mgr. Ludmila Pšenáková
 11. Miroslav Kalouda
 
Ve veřejném hlasování  zastupitelstva obce o zvolení starosty a místostarosty obce byli zvoleni

starosta - Pavel Prokop
místostarosta - Pavel Muric

 
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení těchto výborů a jejich předsedy
 1. Kontrolní - Josef Nedoma
 2. Finanční - Ing. Marian Špunar
 3. Životní prostředí - Petr Havelka
 4. Sociálně zdravotní - Pavel Muric
 5. Pro mládež, tělovýchovu a rodinu - Dana Sekaninová
 6. Rozvoj obce - Pavel Mezuláník

Výsledky voleb:
 
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Kolaříková Veronika Bc. 32 ČSSD ČSSD 160 14,80 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Nedoma Josef 44 ČSSD ČSSD 153 14,15 2
2 Moravané 1 Muric Pavel 39 Moravané BEZPP 452 19,20 1
2 Moravané 3 Špunar Marián Ing. 43 Moravané BEZPP 314 13,34 2
2 Moravané 2 Sekaninová Dana 40 Moravané BEZPP 288 12,23 3
2 Moravané 6 Matoušek Dušan 50 Moravané BEZPP 248 10,53 4
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Havelka Petr 69 KSČM KSČM 175 23,80 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Prokop Pavel 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 363 17,18 1
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Mezuláník Pavel 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 296 14,01 2
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Pšenáková Ludmila Mgr. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 273 12,92 3
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Kalouda Miroslav 34 KDU-ČSL BEZPP 247 11,69 4