Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Radomil Jašek byl zvolen místostarostou Šelešovic


Výsledky voleb

 
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Moravané 1 Jašek Radomil 47 Moravané BEZPP 89 23,35 1
1 Moravané 3 Šiška Petr Bc. 30 Moravané BEZPP 74 19,42 2
2 Sdružení nez. kanditátů 2010 2 Šmíd Richard 49 NK BEZPP 108 16,41 1
2 Sdružení nez. kanditátů 2010 1 Palička Josef 57 NK BEZPP 104 15,80 2
2 Sdružení nez. kanditátů 2010 3 Oborný Petr 43 NK BEZPP 94 14,28 3
2 Sdružení nez. kanditátů 2010 5 Kadlec Miloslav 42 NK BEZPP 94 14,28 4
2 Sdružení nez. kanditátů 2010 4 Uličník Lubomír 60 NK BEZPP 59 8,96 5