Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané proti zbourání Horního Jiřetína a Černic


Strana Moravané odmítá plán ministra průmyslu a obchodu Mládka na prolomení těžebních limitů v severočeských hnědouhelných dolech Bílina a ČSA.

Těžba by se zásadním způsobem dotkla života obcí Horní Jiřetín a Černice, kterým by hrozilo částečné či úplné srovnání se zemí. Upozorňujeme, že obě obce prolomení těžebních limitů odmítly v referendech v roce 2005.

Připomínáme také osud jiné severočeské vesnice Libkovice, která byla těžaři zničena po roce 1991, aby se poté ukázalo, že těžba pod ní je nerentabilní, takže ani nebyla zahájena. V roce 1991 dala česká vláda slib městům a obcím, že stanovené ekologické limity nebudou překročeny a žádné obce už ničeny nebudou.

Chystaný krok by také byl jen dalším potvrzením absence jakékoli ekonomické strategie v českých vládních kruzích. V období samosprávy Čech, Moravy a Slezska naše země prosluly těmi nejvyspělejšími technologiemi, díky nimž měly odbyt v celém světě. Nyní ministr průmyslu a obchodu podporuje odvětví, které má vůbec nejnižší přidanou hodnotu – totiž těžbu.

Pokud by vláda skutečně prolomení limitů schválila, znamenalo by to, že pohrdá vůlí občanů a demokracií, že ignoruje zájmy obcí a že nedrží své slovo. A nezapomeňme také na to, že ve volebním programu ČSSD, což je strana ministra Mládka, před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 není o prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí ani slovo. Sociální demokraté tedy před občany zatajili své plány. To nás už příliš nepřekvapuje, bylo by však dobré, kdyby si to občané neustále připomínali