Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané u příležitosti osvětimského výročí


Výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim bývá často zneužíváno vládnoucí vrstvou, která se snaží využít mediální pozornost svým deklarovaným odmítáním nacismu. Osvětim ani nacistická ideologie však nespadly z nebe. Pokud jde o nacismus, ten vznikl jako plod militantního nacionalismu, který chce překreslovat hranice a centralizovat moc bez ohledu na zájmy obyvatel jednotlivých historických zemí a regionů. Připomeňme, že mezi prvními kroky nacistů po uchopení moci bylo zrušení spolkového uspořádání a samosprávných zemí, což byly instituce, které v Německu měly tisíciletou tradici. Velmi přesně to vystihl bývalý německý císař Vilém II., který už v roce 1933 v nizozemském exilu prohlásil, že Němci jednou sami spálí vlajku s hákovým křížem a že nacistický režim nemůže Německu přinést nic pozitivního, protože zrušil federativní uspořádání.

Není příliš známo, že prvními oběťmi koncentračních táborů byli zastánci tradičních historických zemí. V 60. letech 19. století šlo o příznivce samostatného Neapolska čili Království obojí Sicílie, kteří byli vyhlazováni italskými ozbrojenými silami. Na počátku 70. let 19. století se jednalo o Bretaňce, které francouzská vláda držela v koncentračním táboře Camp Conlie.

Není náhoda, že regionalisté jsou terčem takového násilí ze strany mocných. Chtějí totiž moc přenést co nejblíže obyčejným lidem, což vládnoucí oligarchové nemíní připustit. Jak svém výzkumu prokázali švýcarští autoři Alois Stutzer a Bruno Frey, federalismus usnadňuje fungování přímé demokracie a je tak účinnou prevencí před vznikem diktatur. Navíc je regionalismus zásadním odpůrcem jazykového nacionalismu, který stál u zrodu fašismu i nacismu.

Zdá se, že Němci se poučili. První věc, kterou udělali po skončení druhé světové války, bylo to, že obnovili samosprávné země a spolkové uspořádání. Naopak česká vládnoucí vrstva po roce 1989 zachovala komunistický systém a navázala na něj. Výsledek je zřetelný. Každý může vidět, jak se žije v Německu a jak v České republice.

Je proto pokrytecké, když se čeští mocipáni při výročí osvobození Osvětimi zapřísahají svým odporem k nacismu. Sami totiž zachovávají a posilují instituce, které jsou založené na ideologii, jež je nacismu velmi podobná, a podporují a využívají jazykový nacionalismus, z něhož nacismus vznikl.