Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Opět vyznačena hranice mezi Moravou a Čechami

Mezi Čechami a Moravou byly vztyčeny první dvě trvalé informativní dopravní značky, které upozorňují na místa, kde komunikace protínají historickou zemskou hranici mezi Moravou a Čechami. Nachází se v katastru obcí Kněževes a Olešnice v okrese Blansko.

Jedná se o iniciativu Moravské národní obce, resp. její odborné sekce Moravská hranice, jejímž hlavním cílem je vyznačení historické zemské hranice mezi Moravou a Čechami. Tato inciativa sdružuje především ty občany, kteří věří v historické hodnoty našich zemí. Cílem našeho snažení je seznámit veřejnost a především mládež s tématikou zachování a propagace našich unikátních historických hodnot pro národopisnou a turistickou činnost. Tato činnost probíhá za spoluúčasti a ve spolupráci s krajskou a místní samosprávou a rovněž s podobně zaměřenými organizacemi v tuzemsku i zahraničí.

Jednou z takových hodnot je historická hranice mezi našimi zeměmi, která se na mnoha místech shoduje s hlavním evropským rozvodím. Na západ směřují vodní toky do Čech a dále do Severního moře, východním směrem pak na Moravu a dále do Černého moře. Samozřejmě že tato hranice měla v historii svůj politický význam. Oddělovala po staletí Čechy od Moravy, tedy Moravské markrabství od Českého království v novější době Moravskou (Moravskoslezskou) zemi od České země. Po zrušení zemského zřízení v lednu 1949 se význam hranice značně rozmělnil, avšak četné hraniční kameny tam dodnes stojí coby mystické postavy střežící již téměř zapomenutou hranici.

Naše iniciativa je založena na dlouhodobé práci, vlastních financích, realizujeme ji ve svém volném čase. Vždy jsme zcela transparentně jednali s úřady, nejedná se tedy o žádnou „partyzánštinu“, pracně jsme získali všechna potřebná povolení od relevantních institucí. Věříme, že naši činnost podpoří a v budoucnu budou rozvíjet i dotčené krajské a místní samosprávy, občané i podnikatelské subjekty.

Reportáž České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381990122-udalosti-v-regionech/obsah/376032-zvlastni-dopravni-znacky