Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

V Bošovicích se uskuteční 55. Zemský sněm strany

 

Datum:                         24. 1. 2015
Místo konání:              Bošovice, Restaurace na Návsi 177
Čas jednání:                9:30-14:30 hod.
 
Návrh programu:
 
09:00      Prezence
09:30     Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení  sčitatele hlasů, schválení programu
09:45     Plnění usnesení 54. zasedání ZS
09:50     Projednání a schválení návrhu na výši členských příspěvků pro rok 2015
10:15     Projednání a schválení rozpočtu strany pro rok 2015
10:30     Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy strany za rok 2014
10:40     Projednání a schválení termínu, místa, organizace a zajištění sjezdu strany
11:15     Schválení delegace strany na Generálním shromáždění EFA 16.-18.4. 2015 v Lužici
11:20     Projednání návrhu na uspořádání Generálního shromáždění EFA 2016 na Moravě
 
11:30     Přestávka na oběd
 
12:00     Projednání návrhů na úpravu stanov
13:00     Projednání návrhů na úpravu programu
14:00     Různé
14:30     Usnesení a ukončení jednání
 
14:45    Společné jednání programové komise s autory návrhů na úpravu programu