Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Odešel brněnské Moravan pan Antonín Němeček


Antonín Němeček byl po desítky let členem promoravských stran a občanských sdružení.
Promoravské aktivity podporoval nejen svou aktivní činností ale také finančně. Právě on může být označován jako pravý Moravan.

Ať je ti Tondo moravská zem lehká. Čest Tvojí památce.