Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Odešel brněnské Moravan pan Antonín Němeček


Antonín Němeček byl po desítky let členem promoravských stran a občanských sdružení.
Promoravské aktivity podporoval nejen svou aktivní činností ale také finančně. Právě on může být označován jako pravý Moravan.

Ať je ti Tondo moravská zem lehká. Čest Tvojí památce.