NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Odešel brněnské Moravan pan Antonín Němeček


Antonín Němeček byl po desítky let členem promoravských stran a občanských sdružení.
Promoravské aktivity podporoval nejen svou aktivní činností ale také finančně. Právě on může být označován jako pravý Moravan.

Ať je ti Tondo moravská zem lehká. Čest Tvojí památce.