Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Moravané proti systému zúčtování firemní DPH

V současnosti to probíhá tak, že vystavené faktury se musí zaúčtovat do daného období (tedy do 25. dne po daňově uznatelném období) všechny, přijaté jen ty, které dojdou do konce měsíce. Výdaje a příjmy tak časově nekorespondují, což popírá samotné základy účetnictví a logiky.  Kvůli tomu si podnikatelé nesmějí v daném měsíci odepsat část nákladů a vzniká tak velký přesah na DPH, který podnikatel musí uhradit státu. Stát tak jako by od podnikatelů získával jakousi půjčku.

Tento systém zavedl během svého působení na ministerstvu financí Miroslav Kalousek a mnoha podnikatelům způsobuje velké potíže, nebo je vede k obcházení pravidel. Moravané vyzývají k tomu, aby zde platil stejný systém jako všude jinde v civilizované Evropě, totiž aby se do daňového období zúčtovávaly všechny faktury stejně, tedy jak vydané, tak přijaté.