Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané proti systému zúčtování firemní DPH

V současnosti to probíhá tak, že vystavené faktury se musí zaúčtovat do daného období (tedy do 25. dne po daňově uznatelném období) všechny, přijaté jen ty, které dojdou do konce měsíce. Výdaje a příjmy tak časově nekorespondují, což popírá samotné základy účetnictví a logiky.  Kvůli tomu si podnikatelé nesmějí v daném měsíci odepsat část nákladů a vzniká tak velký přesah na DPH, který podnikatel musí uhradit státu. Stát tak jako by od podnikatelů získával jakousi půjčku.

Tento systém zavedl během svého působení na ministerstvu financí Miroslav Kalousek a mnoha podnikatelům způsobuje velké potíže, nebo je vede k obcházení pravidel. Moravané vyzývají k tomu, aby zde platil stejný systém jako všude jinde v civilizované Evropě, totiž aby se do daňového období zúčtovávaly všechny faktury stejně, tedy jak vydané, tak přijaté.