Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

V Kojetíně se uskuteční 56. Zemský sněm strany

Datum:                         7. 3. 2015
Místo konání:              Kojetín, Restaurace Morava, Kroměřížská ul. (za železničním přejezdem ve směru na náměstí)
Čas jednání:                9:30 -14:30 hod.
 
 Návrh programu:
 
09:00     Prezence a výběr členských příspěvků ve výši 300,- za člena na rok 2015 a výběr registračních listů MO na rok 2015
09:30     Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, určení zapisovatele usnesení,  sčitatele hlasů, schválení programu
09:45     Plnění usnesení 55. zasedání ZS
10:10     Projednání a schválení účetní uzávěrky a daňového přiznání strany Moravané za rok
10:30     Informace o přípravě podkladů pro podání žádosti o uspořádání generálního shromáždění EFA v roce 2016 na Moravě.
10:50     Informace členů předsednictva a revizora o své kandidatuře do volených orgánů na dubnovém sjezdu strany Moravané
11:10     Nominace kandidátů z jednotlivých oblastních organizací ke kandidatuře do volených orgánů na dubnovém sjezdu strany Moravané
 
11:30     Přestávka na oběd a dokončení výběru členských příspěvků a registračních listů MO
 
12:00     Informace o stavu členské základny k 7.3.2015
12:30     Projednání aktuálních návrhů na úpravu stanov
13:00     Projednání aktuálních návrhů na úpravu programu
14:00     Různé
14:30     Usnesení a ukončení jednání