Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Referendum možná bude, ale jen pro vyvolené

Na sjezdu ČSSD Jiří Dienstbier napadl nově přijaté stanovy s tím, že odporují výsledku vnitrostranického referenda. Komukoli, kdo zná působení tohoto politika ve vládě, musí tato slova vyrazit dech.
Byl to totiž Jiří Dienstbier, kdo jako ministr pro lidská práva zpracoval vládní návrh obecného referenda. Připomeňme si jeho podobu.

Referendum se podle něj nesmí týkat zákonů. Přitom v Evropě i jinde je normální, že se v referendech hlasuje právě o zákonech, ať už o těch přijatých parlamenty, nebo o těch, které obyvatelstvo prostřednictvím petiční akce navrhne samo. V 8 německých zemích se referendem schvalovala ústava – tedy ten vůbec nejdůležitější zákon.

Aby bylo referendum platné, musí se ho podle Dienstbiera zúčastnit nejméně 25 % všech oprávněných voličů. Je zajímavé, že při volbách do Senátu či Poslanecké sněmovny platí výsledky i při mnohem nižším počtu zúčastněných voličů. A připomeňme také, že Švýcarsko, země, která Evropě dala přímou demokracii a referenda, žádné omezení dané nutným podílem zúčastněných voličů nezná.

Další překážkou pro vypsání referenda podle Dienstbierova návrhu je petice, kterou musí podepsat nejméně 250 tisíc signatářů. V dějinách Československa i České republiky se pouze jednou stalo, že by nějakou petici podepsal tak velký počet občanů. Pro srovnání, ve dvanáctimilionovém Bavorsku dostačuje k vypsání referenda petice podepsaná 20 tisíci občany.

Dienstbierův návrh ústavního zákona o obecném referendu tedy odporuje zahraničním vzorům a zcela popírá smysl lidového hlasování. Je nastaven tak, aby u nás žádná referenda nebyla. Ten samý politik, který se takto vysmívá občanům, se pak na sjezdu ČSSD ohání referendem vnitrostranickým. Jinými slovy, to, co je podle něj žádoucí pro členy jeho strany, občanům této země upřel.

Postoj Jiřího Dienstbiera tak ukazuje, že obyvatelé České republiky jsou pro něj oproti členům sociální demokracie občany druhé kategorie. O všem důležitém má podle něj rozhodovat úzká vládnoucí vrstva, obyčejní lidé jsou tu jen od toho, aby přihlíželi.