Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

V Brně se uskuteční VII. sjezd strany Moravané

  • 11. - 12. dubna 2015
  • ​Palác Morava, Malinovského náměstí 4, 3. patro (jednací sál č. 316)

Sobota 11. 4. 2015, program 1. dne:

08:30 Prezence
09:00 Zahájení sjezdu – organizační pokyny, zpráva o počtu přítomných delegátů
09:15 Schválení programu, řídícího, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise
09:30 Schválení jednacího a volebního řádu sjezdu

09:45 Přestávka

10:00 Hosté – zdravice představitelů politických stran a hnutí

10:45 Přestávka

11:00 Zpráva předsedy strany
11:10 Zprávy místopředsedů strany
11:30 Zpráva revizora strany
11:40 Rozprava k předneseným zprávám

12:00 Oběd, restaurace na ul. Divadelní

13:30 Představení návrhů na změny ve stanovách
13:45 Projednávání a schválení úprav ve stanovách

14:15 Přestávka, konečný termín  k předložení kandidatury do volených orgánů strany

14:30 Představení návrhů na změny v dlouhodobém programu strany
15:15 Projednávání a schválení úprav v programu strany
16:15 Schválení usnesení z prvního dne jednání VII. sjezdu
16:30 Závěr programu prvního dne jednání

17:00 Ubytování účastníků sjezdu
19:00 Večerní program (neoficiální)

Neděle 12. 4. 2015, program 2. dne:

08:30 Prezence
09:00 Zahájení druhého dne sjezdu, organizační pokyny
09:15 Zpráva mandátové komise, zpráva volební komise

09:30 Představení kandidátů na předsedu strany - Rozprava delegátů s kandidáty a volba předsedy strany
10:15 Představení kandidátů na místopředsedu strany - Rozprava delegátů s kandidáty a volba místopředsedy strany
11:00 Představení kandidátů na členy předsednictva - Rozprava delegátů s kandidáty a volba členů předsednictva
12:00 Představení kandidátů na předsedu a členy zemské revizní a smírčí komise - Rozprava delegátů s kandidáty a volba předsedy a členů zemské revizní a smírčí komise

12:45 Usnesení z druhého dne jednání sjezdu
13:00 Závěr – ukončení sjezdu

14:00 Tisková konference