Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Deklarace smíření a společné budoucnosti

V historickém sále moravské zemské sněmovny byla schválena Deklarace smíření a společné budoucnosti. Výzva ke smíření je jistě sedmdesát let po hrůzných válečných i poválečných událostech namístě, chybí v ní však poukázání na příčiny této tragédie. V momentě, kdy se lidé žijící na území Moravy považovali za Moravany jazyka českého (slovanského, moravského) či německého, nebylo sice jejich soužití bezproblémové, obecně však bylo prodchnuto duchem tolerance či alespoň koexistence. Když se však na přelomu 19. a 20. století začali z některých Moravanů německého jazyka stávat Němci a z Moravanů jazyka českého Češi, znamenalo to nejen začátek konce soužití těchto lidí, které trvalo po staletí, ale vítězství českého nacionalismu na Moravě zároveň přineslo konec existence tisícileté moravské zemské samosprávy. Navažme tedy na to pozitivní, nerozlišujme Moravany podle etnicity či jazyka, ale obnovme moravskou zemskou samosprávu pro všechny.

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané