Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Krajské zřízení jako bezpečnostní hrozba ČR

Mapa České republiky

Žijeme v době větších bezpečnostních hrozeb, než tomu bylo před několika málo lety. Vojenské zásahy „na obranu Rusů“ na území sousedních států či fanatičtí teroristé všude po světě nám dělají vrásky na čele. Někteří politici v ČR hovoří o potřebě zvětšení rozpočtu na armádu, obnově odvodů a ochotě občanů ČR hájit svůj stát. Jak se k této otázce staví strana Moravané?

Stát Česká republika žádá od svých občanů ochotu jej hájit, to je přirozené a chvályhodné. Co jim však nabízí – bezpečnost? Pomineme-li otázku, zda je naše malá a podfinancovaná armáda schopná efektivní obrany a zda je naše členství v NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti (nic lepšího však nemáme), otevírají se z našeho pohledu minimálně dvě roviny, o nichž má smysl se bavit a které obě souvisí s naší identitou.

První rovinou je státní, národní a zemská identita Moravanů v ČR. Myslím si, že moravští občané ČR jsou ke svému státu loajální – platí mu daně, málokdo z nich hovoří o tom, že je potřeba tento stát zrušit a nahradit jiným. S národní identitou už je to jiné – minimálně statisíce občanů ČR z Moravy neuvádějí národnost českou, ale moravskou. Co se týče identity zemské, občané ČR žijí dle ústavy v zemích Čechy, Morava a Slezsko, STÁT ČR se však rozhodl tyto komunisty protiprávně zrušené ZEMĚ neobnovit, naopak šel cestou čtrnácti (!) malých a slabých KRAJŮ, s nimiž se asi nikdo nedokáže identifikovat tak, aby za ně šel položit svůj život. Právní neexistenci zemí, s nimiž se lidé vždy identifikovali a bojovali za ně, proto pokládám za obrovské bezpečnostní riziko a důvod, proč může být stát ČR ve své obraně neúspěšný – vždyť jen ve 20. století se na území ČR vystřídalo snad deset států a ten nejnovější svým občanům upírá právo na své historické země! Pocit pozitivního patriotismu, vlastenectví (nikoliv nacionalismu, národovectví), který nás přiměje fyzicky hájit naše země, v nás tedy spíše vyvolají tisíc let osvědčené země Čechy, Morava a Slezsko, než 22 let stará Česká republika (pomineme-li její socialistický vznik v roce 1969) či pouhých 15 let staré/mladé kraje, které nerespektují historické hranice našich zemí.

Druhou rovinou je naše identita evropská. Myslím si, že jedinou možnou dlouhodobou zárukou naší bezpečnosti je federalizace jak ČR, tak i EU. Součástí sebevědomé a bohaté Evropy pak bude silná společná armáda, která dokáže účinně odstrašit jakéhokoliv nepřítele. Této potřebě odporuje český protievropský nacionalismus, který je největší bezpečnostní hrozbou pro nás pro všechny. Berme takto fakta sedmdesát let po konci druhé světové války v Evropě vážně.

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané